Zemin ve Su Sondajları

Zemin ve Su Sondajları

Zemin ve Su Sondajları, Kullanma amaçlı su ihtiyacının giderilmesi amacıyla, arazide açılan derin sondaj kuyularının borulanması ve amaca uygun pompa ekipmanının teçhiz edilmesi ile yer altı sularının yüzeye çıkarılması işidir. Kullanma amaçlı su sondaj çalışmaları her türlü resmi izinlerin alınması ile yapılmaktadır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri