Zemin ve Su Sondajları

Zemin ve Su Sondajları

Zemin ve Su Sondajları, Kullanma amaçlı su ihtiyacının giderilmesi amacıyla, arazide açılan derin sondaj kuyularının borulanması ve amaca uygun pompa ekipmanının teçhiz edilmesi ile yer altı sularının yüzeye çıkarılması işidir. Kullanma amaçlı su sondaj çalışmaları her türlü resmi izinlerin alınması ile yapılmaktadır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri

Arkeolojik Projeler

Arkeolojik Projeler

Arkeolojik Projeler, arkeolojik yer altı yapılarının yada benzeri gömülü yapıların konumlarının, derinliklerinin, yatay-düşey yöndeki geometrilerinin belirlenmesi amacıyla aletsel ölçüm yöntemleri ile tespit edilmesidir. Arkeojeofizik çalışmalarda

 • Mekanik yöntemler,
 • Elektromanyetik yöntemler
 • Elektrik yöntemlet,
 • GPR

  gibi farklı yöntemler ile yapılmaktadır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri

Jeolojik-Jeoteknik Etütler

Jeolojik-Jeoteknik Etütler

Jeolojik-Jeoteknik Etütler, İmara kapalı alanlar yada plan fonksiyonu bakımından sınırlı imara sahip alanlarda, imar özelliklerinde değişikliğe gidilebilmesi amacıyla ayrıntılı gerçekleştirilen jeolojik – jeoteknik etüt çalışmaları ve neticesinde hazırlanan raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınması işlemleridir.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri

Zemin Etütleri

Zemin Etütleri

Zemin Etütleri, Yer altı jeolojik tabakalarının konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar zemin etütleridir. Zemin etüt çalışmaları, proje amacına yönelik olarak

 • Mekanik sondajlar,
 • Deniz sondajları,
 • Jeofizik ölçme sistemleri
 • Sismik yöntemler,
 • Elektrik özdirenç yöntemleri,
 • Mikrotremor ölçümleri,
 • Jeoradar ölçümleri,

  gibi farklı yöntemlerin bir arada kullanılması ile yapılmaktadır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri