Heyelan Araştırmaları

Heyelan Araştırmaları, Yamaç duyarlılığının jeolojik ve jeofizik yöntemlerin bir arada kullanılarak tespit edilmesi; kayma geometrisinin ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirlerin sıralanmasıdır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri