Toprakarme Duvar

Toprakarme Duvar

Toprakarme duvar, diğer adıyla donatılı zemin duvarı olarak adlandırılan bir tür iksa sistemidir. Tasarımsal olarak zemin çivisine benzese de, imalat ve kullanım açısından farklılık gösteren, klasik donatı veya fiber donatılar kullanılarak imal edilen istinat duvarlarıdır. Yollar, köprüler, demiryolları, havalimanları, rıhtım duvarları gibi pek çok farklı alanda ve farklı tipte uygulanması mümkündür.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri

Shotcrete (Püskürtme Beton)

Shotcrete (Püskürtme Beton)

Shotcrete (Püskürtme Beton); çimento, su ve agrega karışımından oluşan harcın, hava basıncıyla yüksek hızla önceden hazırlanan yüzeye püskürtülmesiyle oluşturulan tahkimat elemanlarından biridir. Kuru sistem ve yaş sistem olarak iki farklı şekilde uygulanabilir.

Püskürtme beton; istenilen şekil verilebilmesi ve her türlü yüzeye uygulanabilmesi gibi birçok avantajlarından dolayı, şev tahkimatı, boru ve kanalizasyonların onarımı, metro, tünel yapımı ve onarımı, kaya ve zemin destekleme ve atmosferik etkilerden korunma, baraj ve köprü onarımı, sulama kanallarının kaplanması, havuz imalatı ve depremden hasar görmüş binaların onarımı ve güçlendirilmesi gibi çok sayıda uygulamada kullanılmaktadır.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri

Zemin Çivisi

Zemin Çivisi

Zemin çivileri, derin kazı ile yapılan yapılarda, kazı durabilite uygulamalarında ve şev stabilitesinin desteklenmesinde zemin yüzeyinden zemine yük aktarımını sağlayan bir destekleme elemanıdır. Zemin çivileri genellikle çelik çubuk veya fiber halat donatılardan oluşmaktadır, zemine yük aktarımını güvenli bir şekilde yapmak ve korozyona karşı koruma sağlayabilmek amacıyla genellikle delik içerisindeki boşluklar çimento enjeksiyonu ile doldurulmaktadır. Aynı zamanda, delik içerisine doldurulan enjeksiyon çevre etki alanını genişleterek birim boyda etkili olan çevresel etki kuvvetini arttırmaktadır.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri

Ankraj

Ankraj

Ankraj, en basit şekliyle, istinat yapıları, kazıklı temeller, köprü yaklaşımları, şevler, kıyı yapıları veya diğer mühendislik yapıların yatay ve düşey hareketi engelleyerek stabilizasyonunu sağlayan, zemin veya kayaya sabitlenerek yerleştirilen, çekme kuvvetlerine maruz kalan elemanlar olarak tanımlanabilir. Kısa bir tanımla ise yapılarda çekme ve basınç kuvvetlerinden dolayı oluşabilecek devrilme momentlerini karşılayarak zemine veya kayaya aktaran elemanlar olarak da tanımlanabilir.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri

Mini Kazık

Mini Kazık

Mini kazıklar fore kazıklara göre daha küçük çaplı kazıklardır. Kazık çapları genelde 15-40cm civarındadır. Mini kazıklar fore kazıklara nazaran daha düşük mertebedeki düşey ve yatay yükleri taşımaya yönelik imal edilmektedir. Mini kazıklar imalatında beton sürekliliğinin sağlanabilmesi için kazıkların boyu sınırlanmakta ve özel ince dane çaplı beton kullanılmaktadır.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri

Fore Kazık

Fore Kazık

Fore kazıklar, zemin içerisinde dairesel kesitli bir delgi yapılması ve bu delgi içerisine demir donatı ve beton yerleştirilmesi ile inşa edilmektedir.

Zemin şartları, yeraltı suyu seviyesi, kazık boyu ve çapı gibi faktörlere bağlı olarak farklı kapasite ve boyutta makine ve ekipmanlar kullanılarak inşa edilebilir. Delgi esnasında zemin ve yeraltı suyu şartlarına, kazık boyuna ve kullanılan ekipman kapasitesine bağlı olarak muhafaza (kılıf) borusu kullanılarak veya bentonit çamuru kullanılarak imal edilir. Fore kazık delgi çapları 65 cm ila 300cm arasında yapılır.

Fore kazıklar ile ilgili işlemleri uygularken donatının yerleştirilmesi sonrasında betonlama tremi boruları kullanılarak kazığın alt ucundan yüzeye doğru yapılır.

Yapım esnasında düşey derinlik ve çap kontrolü, donatının konumlandırılması, dökülen beton hacmi; yapım sonrasında ise süreklilik (integrity) deneyleri ve yükleme deneyleri (statik, dinamik, veya Oesterberg cell) ile kontroller sağlanmaktadır.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri