Proje Yönetimi, Kontrollük ve Danışmanlık

Proje Yönetimi, Kontrollük ve Danışmanlık

Proje Yönetimi, Kontrollük ve Danışmanlık aşamasında verdiğimiz hizmet; projenin kaynaklarını planlamak, organize etmek, işverenin projeye bağlı istekleri karşılamak ve projeyi belirtilen süre içerisinde tamamlamak olarak tanımlanabilir.

Uzun yılların bilgi birikimi ve teknik altyapımız ile her bir projeyi kendi özelliklerini dikkate alıp analiz ederek işverene sunmak ve işveren memnuniyetini sağlamak başlıca hedefimizdir.

Projenin şartname, keşif, metraj ve iş programı oluşturularak ihale dosyasının hazırlanması, tekliflerin alınması ve tekliflerin işveren ile birlikte değerlendirilerek iş kalemlerinin ihale edilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması sürecini yönetmekteyiz.

Projenin sözleşme şartlarına bağlı olarak imalatların kontrolü ve imalat kalite standartlarının sağlanması ve iş programına göre tamamlanması sürecini dinamik olarak yürütmekteyiz.

Bu prensiplere bağlı kalarak, zemin ve temel mühendisliği, geoteknik mühendisliği, kaba ve ince inşaat işleri alanında Proje Yönetimi, Kontrollük ve Danışmanlık faaliyetlerimizi göstermekteyiz.

Proje Yönetimi, Kontrollük ve Danışmanlık

Heyelan Araştırmaları

Heyelan Araştırmaları, Yamaç duyarlılığının jeolojik ve jeofizik yöntemlerin bir arada kullanılarak tespit edilmesi; kayma geometrisinin ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirlerin sıralanmasıdır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri

Zemin ve Su Sondajları

Zemin ve Su Sondajları

Zemin ve Su Sondajları, Kullanma amaçlı su ihtiyacının giderilmesi amacıyla, arazide açılan derin sondaj kuyularının borulanması ve amaca uygun pompa ekipmanının teçhiz edilmesi ile yer altı sularının yüzeye çıkarılması işidir. Kullanma amaçlı su sondaj çalışmaları her türlü resmi izinlerin alınması ile yapılmaktadır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri

Arkeolojik Projeler

Arkeolojik Projeler

Arkeolojik Projeler, arkeolojik yer altı yapılarının yada benzeri gömülü yapıların konumlarının, derinliklerinin, yatay-düşey yöndeki geometrilerinin belirlenmesi amacıyla aletsel ölçüm yöntemleri ile tespit edilmesidir. Arkeojeofizik çalışmalarda

 • Mekanik yöntemler,
 • Elektromanyetik yöntemler
 • Elektrik yöntemlet,
 • GPR

  gibi farklı yöntemler ile yapılmaktadır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri

Jeolojik-Jeoteknik Etütler

Jeolojik-Jeoteknik Etütler

Jeolojik-Jeoteknik Etütler, İmara kapalı alanlar yada plan fonksiyonu bakımından sınırlı imara sahip alanlarda, imar özelliklerinde değişikliğe gidilebilmesi amacıyla ayrıntılı gerçekleştirilen jeolojik – jeoteknik etüt çalışmaları ve neticesinde hazırlanan raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınması işlemleridir.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri

Zemin Etütleri

Zemin Etütleri

Zemin Etütleri, Yer altı jeolojik tabakalarının konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar zemin etütleridir. Zemin etüt çalışmaları, proje amacına yönelik olarak

 • Mekanik sondajlar,
 • Deniz sondajları,
 • Jeofizik ölçme sistemleri
 • Sismik yöntemler,
 • Elektrik özdirenç yöntemleri,
 • Mikrotremor ölçümleri,
 • Jeoradar ölçümleri,

  gibi farklı yöntemlerin bir arada kullanılması ile yapılmaktadır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri

Toprakarme Duvar

Toprakarme Duvar

Toprakarme duvar, diğer adıyla donatılı zemin duvarı olarak adlandırılan bir tür iksa sistemidir. Tasarımsal olarak zemin çivisine benzese de, imalat ve kullanım açısından farklılık gösteren, klasik donatı veya fiber donatılar kullanılarak imal edilen istinat duvarlarıdır. Yollar, köprüler, demiryolları, havalimanları, rıhtım duvarları gibi pek çok farklı alanda ve farklı tipte uygulanması mümkündür.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri

Shotcrete (Püskürtme Beton)

Shotcrete (Püskürtme Beton)

Shotcrete (Püskürtme Beton); çimento, su ve agrega karışımından oluşan harcın, hava basıncıyla yüksek hızla önceden hazırlanan yüzeye püskürtülmesiyle oluşturulan tahkimat elemanlarından biridir. Kuru sistem ve yaş sistem olarak iki farklı şekilde uygulanabilir.

Püskürtme beton; istenilen şekil verilebilmesi ve her türlü yüzeye uygulanabilmesi gibi birçok avantajlarından dolayı, şev tahkimatı, boru ve kanalizasyonların onarımı, metro, tünel yapımı ve onarımı, kaya ve zemin destekleme ve atmosferik etkilerden korunma, baraj ve köprü onarımı, sulama kanallarının kaplanması, havuz imalatı ve depremden hasar görmüş binaların onarımı ve güçlendirilmesi gibi çok sayıda uygulamada kullanılmaktadır.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri

Zemin Çivisi

Zemin Çivisi

Zemin çivileri, derin kazı ile yapılan yapılarda, kazı durabilite uygulamalarında ve şev stabilitesinin desteklenmesinde zemin yüzeyinden zemine yük aktarımını sağlayan bir destekleme elemanıdır. Zemin çivileri genellikle çelik çubuk veya fiber halat donatılardan oluşmaktadır, zemine yük aktarımını güvenli bir şekilde yapmak ve korozyona karşı koruma sağlayabilmek amacıyla genellikle delik içerisindeki boşluklar çimento enjeksiyonu ile doldurulmaktadır. Aynı zamanda, delik içerisine doldurulan enjeksiyon çevre etki alanını genişleterek birim boyda etkili olan çevresel etki kuvvetini arttırmaktadır.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri

Ankraj

Ankraj

Ankraj, en basit şekliyle, istinat yapıları, kazıklı temeller, köprü yaklaşımları, şevler, kıyı yapıları veya diğer mühendislik yapıların yatay ve düşey hareketi engelleyerek stabilizasyonunu sağlayan, zemin veya kayaya sabitlenerek yerleştirilen, çekme kuvvetlerine maruz kalan elemanlar olarak tanımlanabilir. Kısa bir tanımla ise yapılarda çekme ve basınç kuvvetlerinden dolayı oluşabilecek devrilme momentlerini karşılayarak zemine veya kayaya aktaran elemanlar olarak da tanımlanabilir.

Derin Kazı Destekleme (İksa) Sistemleri