Zemin Ve Su Sondajları

Kullanma amaçlı su ihtiyacının giderilmesi amacıyla, arazide açılan derin sondaj kuyularının borulanması ve amaca uygun pompa ekipmanının teçhiz edilmesi ile yer altı sularının yüzeye çıkarılması işidir. Kullanma amaçlı su sondaj çalışmaları her türlü resmi izinlerin alınması ile yapılmaktadır.