Jeolojik-Jeoteknik Etütler

İmara kapalı alanlar yada plan fonksiyonu bakımından sınırlı imara sahip alanlarda, imar özelliklerinde değişikliğe gidilebilmesi amacıyla ayrıntılı gerçekleştirilen jeolojik – jeoteknik etüt çalışmaları ve neticesinde hazırlanan raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı alınması işlemleridir.