Heyelan Araştırmaları

Yamaç duyarlılığının jeolojik ve jeofizik yöntemlerin bir arada kullanılarak tespit edilmesi; kayma geometrisinin ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirlerin sıralanmasıdır.