Mini Kazık

Mini kazıklar fore kazıklara göre daha küçük çaplı kazıklardır. Kazık çapları genelde 15-40cm civarındadır. Mini kazıklar fore kazıklara nazaran daha düşük mertebedeki düşey ve yatay yükleri taşımaya yönelik imal edilmektedir. Mini kazıklar imalatında beton sürekliliğinin sağlanabilmesi için kazıkların boyu sınırlanmakta ve özel ince dane çaplı beton kullanılmaktadır.