Arkeolojik Projeler

Arkeolojik Projeler

Arkeolojik Projeler, arkeolojik yer altı yapılarının yada benzeri gömülü yapıların konumlarının, derinliklerinin, yatay-düşey yöndeki geometrilerinin belirlenmesi amacıyla aletsel ölçüm yöntemleri ile tespit edilmesidir. Arkeojeofizik çalışmalarda

  • Mekanik yöntemler,
  • Elektromanyetik yöntemler
  • Elektrik yöntemlet,
  • GPR

    gibi farklı yöntemler ile yapılmaktadır.

Temel ve Zemin Etüt Projeleri